Mokesčių grąžinimas Norvegijoje

Tiek Norvegijoje, tiek kitose pasaulio valstybėse jų gyventojai yra apmokestinami
įvairias mokesčiais, kuriuos turi mokėti visi, kartais, mokesčiai nuskaičiuojami per
dideli, tada reikalingas mokesčių grąžinimas Norvegijoje. Dažniausiai mokesčiai yra
paskaičiuojami pernelyg dideli tada, kai darbuotojas per vienerius metus laiko yra
išdirbęs keliose skirtingose įmonėse ar firmose. Po atleidimo arba iš darbo išėjimo,
nepamirškite, jog mokesčių grąžinimas Norvegijoje pareikalaus P45 arba P60 formos.
Mokesčius reikia pradėti mokėti tada, kaip jau buvome anksčiau paminėję, kai
praeina ne mažiau kaip šeši metai, kai kalbame apie darbo pradžią užsienyje. Šis
visas procesas sudėtingas, todėl neretai tenka prašytis pagalbos iš šalies. Pagalbą
įprastai suteikia įvairios firmos arba bendrovės, kurios savo ruožtu teikia paslaugas,
kuriomis pasinaudodami žmonės gali susigrąžinti mokesčius. Jeigu norite, jog mokesčių
grąžinimas Norvegijoje nekainuotų taip brangiai, turėsite patys skirti savo laiką tam, kad
galėtumėte susigrąžinti permokėtus mokesčius.

Mokesčių grąžinimas Norvegijoje

Tai sumai, kurią turėtumėte gauti iš valstybės už permokėtus mokesčius, nulems koks
jūsų dirbamo darbo pobūdis. Mokesčių grąžinimas Norvegijoje dažniausiai reikalauja
nemažai legalumo, todėl bus atsižvelgiama į tai ar jūs dirbote legaliai ar nelabai. Todėl
žmonės būna skirstomi į keletą grupių, kurioms yra išmokamos skirtingos pinigų sumos,
grąžinant mokesčius. Pirmiausiai eina visi tie žmonės, kurie laisvai dirba ir niekam
nepriklauso, vėliau darbdaviai, kurie sukuria darbo vietų žmonėms. Paskutinis tipas, labai
panašus į pirmą ir antrą, tiksliau yra jų mišinys, tačiau tokie žmonės atlyginimus gauna
neoficialiai. Mokesčių grąžinimas Norvegijoje nebūna vykdomas tada, kai pajamos nėra
oficialiai deklaruojamos P45 ar P60 formomis. Jos turi būti suteikiamos darbininkams po
kiekvienų finansinių metų, jeigu jos nėra išduodamos, darbdavys daro finansinio įstatymo
pažeidimą. Mokesčių grąžinimas Norvegijoje įprastai numato nuo šimto svarų baudos už
tokius pažeidimus, todėl jums žinoti savo teises yra tik privalumas, nes galėsite vėliau
pastovėti patys už save.
Taip pat įtakos tai sumai pinigų, kuri jums bus sumokėta susigrąžinant mokesčius,
turi jūsų finansinė padėtis bei kokia bus mokesčių grąžinimo nustatyta tvarka.
Dažniausiai mokesčių grąžinimo mechanizmas išmoka didžiausias sumas pinigų
verslininkų(self-employed) grupei. Be to, mokesčių grąžinimas Norvegijoje nereiškia
visų sumokėtų mokesčių susigrąžinimą, čia kalbama tik apie permokėtų mokesčių
susigrąžinimą.

Aptarkime situaciją, jeigu, pavyzdžiui, užsienyje mokosi ką tik atvykęs ten studentas.
Žinoma, jis negauna jokių lengvatų, būtent dėl to jis privalo mokėti mokesčius bendrai
nustatyta tvarka. Tada mokesčių grąžinimas Norvegijoje padės susigrąžinti tikrai
nemenką sumą pinigų, žinoma, tik tokiu atveju, jeigu mokesčių bus permokėta daug. O
kadangi studentui nebuvo tuo metu priskirta lengvatų, jam bus sugrąžinta tikrai nemenka
dalis permokėtų mokesčių.
Mokesčių grąžinimas Norvegijoje nėra toks sudėtingas dalykas kaip galėjo atrodyti
nepatyrusiam žmogui. Be abejo, jeigu norite susigrąžinti visus permokėtus mokesčius,
teks pavarstyti ne vienos įstaigos, kuri tai atlieka, duris. Žinoma, reikės pasiieškoti
ir reikiamų dokumentų, kai kuriuos per naujo išsiimti, todėl privalėsite apsiginkluoti
geležine kantrybe. Atminkite tai, jog geriau paaukoti kažkiek laiko tam, jog atgauti
permokėtus mokesčius, nes tam skirtas terminas, dažniausiai, yra ribotas, todėl jeigu savo
permokėtų pinigų neatsiimsite, jie prapuls į balą.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.1/10 (7 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)

Mokesčių grąžinimas UK

Šiuo metu iš Lietuvos nemažai žmonių emigruoja į užsienio šalis dėl aukštesnio
pragyvenimo lygio, todėl kiekvienam užsienyje dirbančiam turėtų būti aktualus mokesčių
grąžinimas UK. Be to, didesnis darbo užmokestis daro įtaką ir mokesčiams, kurie,
savo ruožtu, taip pat yra didesni, kaip ir atlyginimas. Laimei, valstybės mechanizmas
yra padarytas taip, jog kiekvienas žmogus, mokėjęs mokesčius, gali susigrąžinti juos.
Žinoma, mokesčių grąžinimas UK turi savo procedūrą ir gali tekti pavarstyti ne vienas
duris, kad susigrąžinti permokėtus mokesčius.
Pirmiausia, jūs turite būti išdirbę tam tikroje užsienio šalyje, šiuo atveju, UK, bent
šešis metus. Norėdami susigrąžinti mokesčius, turėsite paprašyti darbdavio, kad šis
užpildytų P60 tipo formą. Mokesčių grąžinimas UK, jeigu mokesčių grąžinimo prašymo
pateikimo metu neturėsite darbo, bus kiek paprastesnis, tačiau ir čia jums prireiks tam
tikros formos, kuri vadinasi P45. Nors darbdaviai yra įstatymiškai įpareigoti abiem
atvejais išrašyti šias formas, vis dėl to, nemaža žmonių dalis neatsiima mokesčių.
Kadangi mokesčių grąžinimas UK daugeliui žmonių atrodo sudėtingas procesas,
nenuostabu, jog valstybių banko sąskaitose guli milijonai eurų, kurių žmonės neatsiima.
Taigi, aptarkime, nuo ko priklauso kokia bus susigrąžinamų mokesčių suma?
Mokesčių grąžinimas UK skirstomas į dar keletą kategorijų, kurios priklauso nuo
mokesčių mokėtojų kilmės, amžiaus bei gyvenamosios vietos. Kiek gausite pinigų
susigrąžinę mokesčius, priklauso nuo keleto dalykų. Pirmas, pats pagrindinis, tai laiko
trukmė, kurią būsite išdirbę darbovietėje. Kitas svarbus dalykas – tai jūsų mokesčių
mokėjimo pobūdis.
Įsivaizduokite, jog esate palei mainų programą į užsienį studijuoti atvykęs studentas,
kuriam nėra taikomos lengvatos, todėl mokesčius reikia mokėti bendra tvarka, kaip
visiems. Tokiu atveju mokesčių grąžinimas UK gali padėti susigrąžinti tikrai nemažą
sumą pinigų, kadangi jeigų į studentą nebuvo atsižvelgta mokant mokesčius, tai juos
grąžinant, į studento padėtį tikrai bus atkreipiama nemažai dėmesio.

Mokesčių grąžinimas UK

Kitas kriterijus, kuriuo naudojantis sudaromos formulės, kuriomis naudojantis
apskaičiuojama, kokio dydžio mokesčių grąžinimo išmokos bus sugrąžintos, yra darbo
veiklos pobūdis. Mokesčių grąžinimas UK suskirsto dirbančius žmones į dvi skirtingas
kategorijas: pirmoje kategorijoje yra žmonės, dirbantys kokiose nors, pavyzdžiui
įmonėse. Antrąją kategoriją užima žmonės, kurie patys turi savo firmas ar įmones, kaip
sakoma yra patys sau darbdaviai. Kadangi valstybė, kurioje vykdoma visa darbo veikla,
apmokestina šių dviejų tipų mokesčių mokėtojus skirtingais mokesčiais, mokesčių

grąžinimas UK gali būti mažesnės ar didesnės sumos, priklausomai nuo šių mokesčių
kiekio.
Nemenkai svarbesnis kriterijus, tai jūsų oficialiai gautos pajamos. Nes jeigu,
pavyzdžiui, ilgą laiką dirbote pas žmogų neoficialiai, jis jums mokėjo atlyginimą, kaip
sakoma, „į rankas“, apie mokesčių susigrąžinimą negali būti nė kalbos. Galėtumėte
susigrąžinti nebent tuos mokesčius, kuriuos sumokėjote už savo išlaidas, pavyzdžiui,
komunalines ir panašiai.
Taigi, mokesčių grąžinimas UK nėra labai sudėtingas procesas. Žinoma, norint
susigrąžinti mokesčius, tenka pavarstyti ne vienų įstaigų duris, tačiau patikėkite,
sugrąžinti pinigai atpirks visą jūsų vargą. Nepagailėkite savo laiko tam, kad susigrąžinti
mokesčius, kadangi savo pinigų bet kada susigrąžinti negalėsite, nes valstybės įstatymų
numatyta tvarka, žmonės gali atsiimti dalį savo sumokėtų mokesčių ganėtinai ribotą
laiką. Jeigu mokesčių neatsiimsite – jūsų pinigai tiesiogine ta žodžio prasme, prapuls į
balą.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.8/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Mokesčių grąžinimas Suomijoje

Šiais laikais mokesčių grąžinimas Suomijoje tapo ganėtinai aktualiu dalyku. Vien
dėl to, jog daugelis lietuvių jau spėjo pasidarbuoti Suomijoje, tai kodėl negavus šiek tiek
pinigų atgal iš mokesčių susigrąžinimo? Tiesa, sugrąžinami yra tik permokėti mokesčiai,
todėl jeigu visada mokėjote mokesčius sąžiningai, mokesčių grąžinimas Suomijoje jums
nelabai ir pagelbės, nes mokesčių paprasčiausiai nebus iš kur grąžinti.
Žmonės, kuriems turi būti mokami pinigai už permokėtus mokesčius, yra
skirstomi pagrinde į tris tipus. Vienas tipas tai paprasti darbuotojai, antrasis tipas –
darbdaviai ,kurie sukuria darbo vietas tokiems darbuotojams. Na, ir trečiasis tipas, kuris
su mokesčių grąžinimas Suomijoje gauna daugiausiai pinigų, tai verslininkų tipas.
Suma pinigų, kurią galite susigrąžinti iš permokėtų mokesčių, priklausys nuo keleto
dalykų. Pinigų grąžinimo procesas įprastai vyksta tada, kai turite visus reikiamus
dokumentus. Įprastai jeigu ketinate susigrąžinti mokesčius, bet esate pakeitę darbovietę
bent keletą kartų, tai iš savo ankstesnių darbdavių turėtumėte būti gavę P45 formą. Kitu
atveju, jeigu vis dar dirbate, mokesčių grąžinimas Suomijoje reikalauja iš dirbančio
asmens P50 formos.

Mokesčių grąžinimas Suomijoje

Visoje Europoje mokesčių grąžinimas prasideda balandžio 6d. Ir tęsiasi iki kitų
metų balandžio 5d. – šis metų laikotarpis yra vadinamas finansiniais metais. Kiekvienais
metais mokesčių grąžinimas Suomijoje pareikalaus anksčiau minėtos P45 arba P50
formos, todėl kad šiose formose yra surašytas visas uždarbis per jūsų metus bei suvestos
pinigų sumos, kurias sumokėjote už mokesčius.
Nepasitikėkite kokiomis nors firmomis, kurios siūlys abejotinai pigias paslaugas,
jog mokesčių grąžinimas Suomijoje jums užimtų kuo trumpesnį laikotarpį ir būtų kuo
paprastesnis iš esmės procesas. Niekada neduokite savo privačios asmeninės informacijos
kokioms nors neaiškios reputacijos įmonėms ar firmoms, nes jau buvo ne vienas toks
atvejis, kai nekalti žmonės nukenčia ir praranda savo asmeninius duomenis.
Važiuodami dirbti į užsienio šalį atminkite tai, jog pirmas dalykas, kuriuo turite
pasirūpinti, tai socialinis draudimas. Neretai apsirinkama skaičiuojant mokesčius už
socialinį draudimą, todėl be didesnių problemų galėsite susigrąžinti, nes mokesčių
grąžinimas Suomijoje įmanomas ir dėl permokėtų socialinių išmokų. Tam, kad gauti
pinigus už permokėtus mokesčius, svarbiausia yra turėti P45 ar P60 formą, kuri įrodytų
tai, jog jūs užsiimate tikrai legalia veikla, prie kurios negalėtų prikibti niekas, nes tiek
Suomijoje, tiek kitose pasaulio šalyse, tam tikras veiklos skaidrumas kad ir kaip bebūtų,
tačiau yra pirmoje vietoje.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.1/10 (9 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)

Mokesčių grąžinimas Danijoje

Niekam nėra naujiena tai, kad Lietuvoje yra sunkmetis. Todėl pasidarė
aktualus mokesčių grąžinimas Danijoje tiems žmonėms, kurie ten buvo išvažiavę
dirbti, konkrečiai, iš Lietuvos. Pastarasis ne visai įprastas metodas atgauti savo
permokėtus mokesčius yra taikomas daugelio valstybių visame pasaulyje, o
metodai, kad būtų apskaičiuotos pinigų sumos, kurios turėtų būti grąžintos
mokesčius permokėjusiems asmenims, yra skirtingi. Jog būtų įmanomas mokesčių
grąžinimas Danijoje, reikės atitikti tam tikrus standartus.
Pats svarbiausias kriterijus yra laikyti savo veiklą legalią, kadangi permokėti
mokesčiai yra grąžinami tik parodžius tam tikra specialias formas. Palikus darbą,
yra išduodama P45 forma. Jeigu dar dirbate ir norite susigrąžinti mokesčius,
jums prireiks P60 formų. Žinoma, kartais galima tas formas esant reikalui
paprasčiausiai išsiimti, todėl mokesčių grąžinimas Danijoje nesudaro ypatingų
problemų.

Mokesčių grąžinimas Danijoje

Neretai žmonės, kurie dirba nelabai nusimano apie tuos mokesčius ir kokie
jie yra, kai kalbama apie tuos mokesčius, kurie nuskaičiuojami nuo tų pačių
darbuotojų atlyginimų. Mes kalbame apie socialinį draudimą, privalomąjį
sveikatos draudimą bei kitus įvairiausius mokesčius. Dėl šitų mokesčių, pats
mokesčių grąžinimas Danijoje įgauna vis svarbesnę reikšmę, nes nelabai rasite
tokių žmonių, kurie nenorėtų susigrąžinti anksčiau savo permokėtų pinigų.
Suma, kurią galėsite susigrąžinti iš savo permokėtų mokesčių, tiesiogiai
priklauso nuo to, kokia bus Danijos nustatyta permokėtų mokesčių grąžinimo
tvarką. Žmonės yra padalinti į tam tikras permokėtų mokesčių gavėjų grupes.
Pirmoji – darbuotojai, Antroji – Bedarbiai, Trečioji – Verslininkai, kaip
nustato mokesčių grąžinimas Danijoje. Kaip diena aišku, daugiausiai mokesčių
pavyksta susigrąžinti verslininkams, žinoma, turint omeny tai, jog mokesčiai
grąžinami už didesnį pradirbtą laikotarpį. Įprastai mokesčius galite susigrąžinti
už vienerius finansinius metus, todėl norom nenorom, turite turėti P45 ar P60
formą, kurioje būtų pateikta informacija, kiek per metus uždirbote pinigų ir kiek
iš jų sumokėjote mokesčiams. Šias formas darbdavys privalo išduoti kiekvieną
kartą, nepriklausomai nuo to, kur buvote dirbę ir kiek kartų. Pavyzdžiui, jeigu iš
darbo per vienerius finansinius metus išėjote tris kartus, turite turėti sukaupę tris
P45 formas. Mokesčių grąžinimas Danijoje gali pareikalauti P60 formos, jeigu tuo
metu, kai kreipiatės dėl mokesčių grąžinimo, jau kažkur dirbate. Be abejo, jeigu

per tuos pačius metus pakeitėte ne vieną darbo vietą, kad ir kaip bebūtų, turėsite
pateikti savo finansinių metų ataskaitas iš ankstesnių darbdavių, t.y. P45 formas.
Tai sėkmės garantas, jog mokesčių grąžinimas Danijoje pasisektų.
Yra tikrai daug firmų ar kompanijų kurios galės jums pagelbėti susigrąžinant
savo permokėtus mokesčius iš valstybės, tačiau rekomenduojama su tokiomis
firmomis elgtis kuo atsargiau. Ypač jeigu jos yra nelabai aiškios reputacijos. Be
to, reikėtų atsiminti, jog mokesčių grąžinimas Danijoje yra mokamas už pradirbtą
tam tikrą finansinį laikotarpį, įprastai, kelerius metus, todėl gali tekti palaukti tam
tikrą laiko tarpą, kad galėtumėte susigrąžinti savo permokėtus mokesčius.
Taigi, kad ir kaip bebūtų, mokesčių grąžinimas Danijoje yra aktualus
kiekvienam ten dirbusiam, dirbančiam ir ypač besiruošiančiam dirbti žmogui. Juk
ganėtinai yra svarbu žinoti kuo daugiau apie tą šalį, kurioje ruošiesi dirbti. Pats
svarbiausias dalykas yra turėti socialinį draudimą bei mokėti pajamų mokesčius.
Mokant šiuos mokesčius, mokesčių susigrąžinimas Danijoje jums nepridarys
jokių didesnių problemų, o ir procesas paprasčiausiai kels juoką, nes turėsite
reikiamas formas ir žinosite nustatytą mokesčių grąžinimo tvarką dar geriau, negu
toje pačioje šalyje gyvenančių gyventojai.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.8/10 (16 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 5 votes)

Mokesčių grąžinimas Švedijoje

Mokesčius privalo mokėti kiekvienas valstybės gyventojas, nepriklausomai nuo to,
kokioje šalyje jis gyvena, šiuo atveju bus aptariamas mokesčių grąžinimas Švedijoje.
Neretai pasitaiko situacijų, kai valstybė atskaičiuoja pernelyg didelius pajamų mokesčius
iš darbuotojų. Taip nutinka, pavyzdžiui, jeigu jūs mokate mokesčius tada, kai nesate
pradirbę viso finansinio laikotarpio (pinų vienerių metų). Mokesčių grąžinimas Švedijoje,
kaip ir pavyzdžiui, Anglijoje, prasideda einamųjų metų balandžio 6 dieną ir baigiasi kitų
metų balandžio 5 dieną.
Norėdami atgauti sumokėtus mokesčius, turėsite pristatyti tam tikrus dokumentus,
todėl stenkitės jų niekur nepamesti. Žinoma, kartais būna lengvatų, kai galite be kai kurių
dokumentų susigrąžinti permokėtus mokesčius. Svarbiausia yra turėti P45 ir P60 formas.
Pavyzdžiui, jeigu per vienerius metus dirbote trims darbdaviams, tai mokesčių grąžinimas
Švedijoje iš jūsų pareikalaus 3 P45 formų. Įprastai iš darbuotojų, kurie mokesčių
susigrąžinimo metu dar dirba, prašoma P60 formos. Kitu atveju, jeigu esate neseniai išėję
iš darbo, iš jūsų bus reikalaujama P45 formos.

Mokesčių grąžinimas Švedijoje

Nepasikliaukite neaiškios reputacijos įmonėmis bei firmomis ar bendrovėmis, kurios
siūlo pigias paslaugas, jog mokesčių grąžinimas Švedijoje labai brangiai nekainuotų. Yra
gausu istorijų, kai žmonės, norėdami susigrąžinti savo permokėtus mokesčius valstybei,
patiki savo asmeninę informaciją anksčiau minėtiems neaiškios reputacijos žmonėms
ir vėliau nebemato nei savo susigrąžintų pinigų, nei anksčiau mokesčių susigrąžinimo
paslaugas siūliusių asmenų ar firmų atstovų.
Mokesčių grąžinimas Švedijoje žinoma, susidaro iš permokėtų mokesčių. Mokesčių
mokėtojai yra skirstomi į keletą kategorijų. Vienoje kategorijoje – mokesčių mokėtojai,
kurie turi savo darbus, t.y. kažkur dirbą. Mokesčių grąžinimas Švedijoje numato dar
keletą mokesčių mokėtojų kategorijų. Sekanti kategorija – laisvai samdomi darbininkai,
bei darbdaviai. Neretai išskiriama dar viena darbininkų kategorija – rangovai. Tai labai
panašūs į darbdavius žmonės, tačiau skirtumas tas, jog jie moka valstybei mažesnius
mokesčius, kadangi patys nuo darbo pinigų sumos gauna tik tam tikrą procentą pinigų.
Šioje Europos valstybėje mokami dviejų tipų mokesčiai NI(National Insurance) ir
IT (Income Tax). Aptarsime NI mokestį. Kaip jau iš pavadinimo reikšmės aišku, šis
mokestis yra taikomas apsidraudusiems asmenims. Neretai nuskaičiuojamas per didelis
kiekis pajamų apmokėti socialinio draudimo išlaidas, todėl mokesčių grąžinimas
Švedijoje kartais remiasi ir NI mokesčiais.
Kas svarbu žinoti kiekvienam į užsienį besiruošiančiam vykti asmeniui? Pirmiausia,

nuvykę į kokią nors užsienio šalį, susižinokite tam tikrų institucijų, kurios registruoja
naujus socialinio draudimo klientus, numerius. Jums reikės nedelsiant (prieš pradedant
dirbti) užsiregistruoti nacionalinio draudimo sistemoje, kad galėtumėte mokėti
mokesčius. Kitu atveju, mokesčių grąžinimas Švedijoje bus nelabai įmanomas.
Mokesčius galite susigrąžinti net praėjus keletui metų(pavyzdžiui 5-6 metams) po
darbo. Nesvarbu, tuo metu dirbsite ar jau būsite be darbo. Svarbiausias dalykas yra turėti
P45 ar P60 formas kad vėliau nekiltų problemų dėl mokesčių susigrąžinimo.
Taigi, mokesčių susigrąžinimas Švedijoje yra ganėtinai paprastas, tačiau jums reikėtų
žinoti ir tam tikrus jūsų tykančius pavojus. Kaip anksčiau minėjome, stenkitės saugotis
abejotinos reputacijos asmenų, kurie siūlo mokesčių susigrąžinimo paslaugas, tačiau
neturi susidarę jokios reputacijos. Taip pat kai norite susigrąžinti mokesčius, stenkitės
tai daryti po vienerių finansinių metų. Mokesčių grąžinimas Švedijoje yra įmanomas tik
tada, kai po pradirbtų finansinių metų turite P45 ar P60 formas (pavyzdžiui, pradirbę 4
metus, turėtumėte turėti 4 formas, tiesa, šis pavyzdys galioja tik tada, kai esate dirbę tik
pas vieną darbdavį).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.2/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Mokesčių grąžinimas Airijoje

Mokesčių grąžinimas Airijoje turėtų būti aktualus tiek Airijoje pradirbusiam, tiek
besiruošiančiam ten išvykti darbuotis lietuviui. Ganėtinai pravartu žinoti mokesčių
grąžinimo procesą svetimoje šalyje ir nepadaryti tokių klaidų, dėl kurių nebebūtų galima
susigrąžinti mokesčių kitoje šalyje, šiuo atveju, Airijoje. Mokesčių grąžinimas Airijos
biudžete sukaupia nemažus pinigus, nes daugelis žmonių neskiria laiko tam, kad atgauti
mokesčius, taigi, pateiksime šiek tiek informacijos, apie tai, kaip vyksta mokesčių
grąžinimas Airijoje.
Kiek susigrąžinsite iš sumokėtų mokesčių, priklausys nuo jūsų pačių finansinės bei
mokesčių grąžinimo tvarkos nustatytos situacijos. Gyventojai tarpusavyje skirstomi
į darbuotojus(employed), bedarbius(unemployed) bei verslininkus(self-employed).
Įprastai iš mokesčių grąžinimo daugiausiai pinigų susižeria verslininkai, tačiau neretai ir
darbuotojai gauna dideles išmokas(kai kalbama apie mokesčių susigrąžinimą už keleto
metų o gal net didesnį pradirbtą laikotarpį). Svarbu žinoti, jog mokesčių grąžinimas
Airijoje ar bet kurioje šalyje nereiškia jūsų sumokėtų mokesčių susigrąžinimą. Galite
susigrąžinti tik permokėtus mokesčius. Įprastai mokesčių grąžinimas vyksta už
finansinius metus, o tai reiškia, jog turite dirbti legaliai ir gauti pajamas, liaudiškai
tariant, ant popieriaus.

Mokesčių grąžinimas Airijoje

Mokesčių grąžinimas Airijoje pareikalaus jūsų tam tikrų dokumentų, kokių,
priklausys nuo jūsų esamos situacijos. Jeigu esate netekęs darbo, jūsų darbdavys turėjo
jums įteikti P45 formą. Tokiu atveju, jeigu kažkur dirbate ir ruošiatės susigrąžinti
permokėtus mokesčius, jums prireiks vadinamosios P60 formos ir čia tik pradžia. Šiose
minėtose formose turėtų būti pateikta informacija, t.y. kiek jūs uždirbote per tą finansinį
laikotarpį, kiek iš to uždarbio pinigų buvo skirta sumokėti mokesčiams, kokie tie
mokesčiai ir panašiai. Gali tekti aplankyti ne vieną įstaigą, kad išsireikalautumėte jums
priklausančių pinigų. Mokesčių grąžinimas Airijoje pareikalaus ne vienų dokumentų,
todėl gali tekti prašytis pagalbos iš šalies.
Nors yra apstu įvairiausių firmų bei įmonių, kurios jums mielai pasiūlys įvairiausią
pagalbą, susijusią su mokesčių grąžinimu, turėtumėte į tokias bendroves ar įmones žiūrėti
ganėtinai atsargiai. Neretai tokios įmonės atsiriekia sau nemažą dalį iš jūsų susigrąžintų
permokėtų mokesčių ir jūs dėl to nieko nebegalite padaryti. Taip pat atminkite, jog
mokesčių grąžinimas Airijoje reikalauja pradirbto finansinio laikotarpio, todėl jeigu
ruošiatės važiuoti į užsienį, pasirūpinkite reikiamais dokumentais, jog būtumėte kaip
reikiant apiformintas. Kitu atveju galite prarasti nemažai pinigų, kurių nebesusigrąžinsite,

o juos susižers ir pelno turės tik vienas žmogus – jūsų darbdavys. Dėl slepiamų mokesčių
ir yra talpinami įvairiausi skelbimai internete, kurie neva siūlo geriausias darbo vietas
užsienyje, bet niekas nenori skelbimuose paminėti, jog už tokią darbo patirtį mokesčių
susigrąžinimas Airijoje nelabai ir galios.
Taigi, mokesčių grąžinimas Airijoje turėtų būti aktualus kiekvienam ten
besiruošiančiam darbuotis lietuviui arba jau legaliai ten pradirbusiam asmeniui. Svarbu
paminėti tai, jog mokesčiai yra mokami už pilnus finansinius metus, o tai reiškia,
po balandžio 5-osios dienos, todėl nepagailėkite savo laiko ir panaršykite internete.
Pavyzdžiui, tam tikrų lietuvių bendruomenių forumuose, nes juk ne paslaptis, jog Airijoje
lietuvių netrūksta, taigi, kodėl nepaprašius pagalbos iš savo bendrataučių? Nustebtumėte,
kaip tada mokesčių grąžinimas Airijoje palengvėtų, nes nereikėtų pro visą mokesčių
grąžinimo procesą eiti vienam, nes tai būtų įmanoma padaryti su pagalba iš šalies.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Mokesčių grąžinimas Lietuvoje

Ne paslaptis, jog šiuo metu Lietuvoje vyrauja krizė, todėl daugeliui žmonių pasidarė
aktualus mokesčių grąžinimas Lietuvoje. Šis netradicinis būdas atgauti pinigus iš
valstybių yra taikomas visose pasaulio šalyse, žinoma, formulės tam, kad apskaičiuoti
sugrąžinamus pinigus gyventojams skiriasi dėl nevienodų šalių pragyvenimo lygio. Tam,
kad mokesčių grąžinimas Lietuvoje būtų įmanomas, reikia atitikti tam tikrus kriterijus.
Įprastai dirbantys žmonės net nelabai ir nutuokia, kiek iš jų yra atskaičiuojama
mokesčių tuo tarpu, kai jie pas ką nors dirba. Atskaičiuojami mokesčiai už tokius
dalykus, kaip socialinis draudimas, privalomasis sveikatos draudimas ir panašiai. Todėl
mokesčių grąžinimas Lietuvoje įgauna vis didesnę reikšmę, kadangi kiekvienas žmogus
nori susigrąžinti savo sumokėtus mokesčius. Šiam reiškiniui, be jokios abejonės, turėjo
įtakos ir dabartinė Lietuvos situacija.

Mokesčių grąžinimas Lietuvoje

Pats svarbiausias dalykas, norint atgauti sumokėtus mokesčius iš valstybės, tai
įforminta veikla, t.y. darbas. Jeigu, kaip sakoma, dirbote ilgą laiką už atlyginimą į rankas,
mokesčių susigrąžinti negalėsite. Tačiau jeigu dirbote legaliai, deklaruodami savo
pajamas, mokesčių grąžinimas jums galvos skausmu tikrai netaps.
Tam, kad galėtumėte susigrąžinti mokesčius, prireiks tam tikros pagalbos iš šalies,
nes dokumentų, kuriuos reikės parodyti tam, kad galėtumėte susigrąžinti mokesčius yra
begalė. Šioje situacijoje jums pagelbėti galėtų įvairios įmonės bei firmos, kurios teikia
tokio tipo – mokesčių sugrąžinimo – paslaugas. Mokesčių grąžinimas Lietuvoje įprastai
yra sutvarkomas pasinaudojant advokatais todėl, jog tai yra kur kas pigiau negu patiems
varstyti įvairių institucijų duris arba samdyti kokius nors kitus žmones.
Norėdami susigrąžinti mokesčius, turėtumėte žinoti tam tikrus kriterijus. Vienas
jų, kaip anksčiau minėta – tai apiformintas darbo laikas, t.y. stažas(skaičiuojant sumą,
kuri bus sugrąžinta mokesčių mokėtojui, taip pat atsižvelgiama ir į pradirbtą stažą).
Mokesčių grąžinimas Lietuvoje įprastai vyksta pasibaigus vieneriems darbo metams, arba
vos palikus darbovietę tačiau tik tokiu atveju, jeigu nebeplanuojama tuos metus niekur
tolimiau dirbti. Pravartu žinoti, jog prašymus grąžinti mokesčiams galima pateikti nuo
vienų metų balandžio 5 dienos iki kitų metų, tos pačios, balandžio 5 dienos.
Mokesčių mokėjimas yra ne visiems žmonėms vienodas. Paprasti gyventojai yra
apmokestinami vieno pobūdžio mokesčiais, kai tuo tarpu turintys darbą žmonės, arba
tie patys darbdaviai, turi mokėti visai kitokius mokesčius, žinoma, didesnius. Logiška,
jog mokesčių grąžinimas Lietuvoje juridiniams asmenims t.y. firmoms, įmonėms
ar bendrovėms, atneš kur kas didesnes sumas pinigų negu kad mokesčių grąžinimas

paprastiems gyventojams. Suma, kuri bus išmokama sugrąžinant mokesčius, priklausys
dar nuo poros dalykų.
Anksčiau minėjome darbo pobūdį, t.y. darbas legalus ar ne. Vertėtų paminėti,
jog mokesčių grąžinimas priklausys ir nuo to, kiek metų būsite išdirbę darbe ir kokia
mokesčių dalis bus sumokėta nuo atlyginimo. Žinoma, mokesčių grąžinimas Lietuvoje
priklauso ir nuo tokio kriterijaus, kaip darbo pobūdis. Juk niekam nėra paslaptis, kad
valstybės tarnautojams įprastai sugrąžinama žymiai didesnė mokesčių dalis, o ir jiems
mokamos pensijos yra ganėtinai solidžios.
Taigi, mokesčių grąžinimas įgauna vis didesnę ir didesnę prasmę. Svarbiausia,
nebūkite vienas tų žmonių, kurie dėl keleto šimtų litų nusispjauną į mokesčių grąžinimą.
Mokesčių grąžinimas Lietuvoje leidžia sukaupti ne vieną milijoną litų iš tų žmonių,
kurie nepasinaudoja mokesčių grąžinimu, o kur tie pinigai panaudojami, ne visada ir
atskleidžiama. Kiekvienas žmogus, ypač šiuo sunkmečio laikotarpiu, turėtų rūpintis savo
o ne valdininkų gerove, todėl skirkite daugiau dėmesio sau ir nepagailėkite laiko tam, kad
susitvarkyti dokumentus dėl mokesčių grąžinimo.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Mokesčių grąžinimas Anglijoje

Mokesčių grąžinimas Anglijoje ar bet kokioje nors pasaulio valstybėje yra ganėtinai
aktualus procesas. Kiekvienas save gerbiantis žmogus, kuris skyrė nemenką savo
gyvenimo dalį darbui, norės susigrąžinti tam tikrą sumą iš sumokėtų mokesčių. Įprastai
mokesčių grąžinimo procesas prasideda ką tik palikus darbą ir praėjus tam tikram
laikotarpiui(šešiems metams) nuo darbo pradžios tam tikroje užsienio šalyje. Pirmuoju
atveju, t.y., jeigu esate bedarbis, jūsų ankstesnysis darbdavys turėjo išrašyti P45
tipo formą. Tuo atveju jeigu esate dirbantis žmogus, mokesčių grąžinimas Anglijoje
pareikalaus P60 tipo formos.
Mokesčių grąžinimo procesas prasideda, kaip anksčiau minėjome, praėjus ne mažiau
kaip šešiems metams nuo darbo pradžios užsienio valstybėje. Kadangi šis procesas
ganėtinai sudėtingas, pagalbos teks kreiptis kitur. Yra susikūrusių įvairiausių įmonių
bei firmų, kurios teikia mokesčių grąžinimo paslaugas. Tačiau norėdami, jog mokesčių
grąžinimas Anglijoje atsieitų kuo mažiau išlaidų, mokesčių grąžinimo procesu turėsite
domėtis patys.

Mokesčių grąžinimas anglijoje

Pirmas dalykas, norint susigrąžinti mokesčius, tai turėti P45 arba P60 formą.
Kitas dalykas – turėsite susirinkti kitus papildomus dokumentus kad įrodyti tą faktą,
jog kažkur dirbote, o gal dar tebedirbate. Mokesčių grąžinimas Anglijoje vykdomas
griežtai nustatyta tvarka, todėl apsilankykite tinklapiuose, kuriuose teikiama informacija
apie mokesčių grąžinimą tam, kad galėtumėte susižinoti tikslius terminus, į kuriuos
atsižvelgiant, galėtumėte orientuotis kada pateikti prašymus dėl mokesčių grąžinimo.
Nemažai įtakos pinigų sumai, kurią sudarys iš sumokėtų mokesčių grįžę pinigai, daro
jūsų esamo ar buvusio darbo pobūdis. Mokesčių gražinimas Anglijoje skiria ypač didelį
dėmesį tam, ar jūs dirbote legaliai ar ne visai. Todėl norom nenorom, tačiau dirbantys
žmonės yra suskirstomi į tris tipus: vienas tipas tai tie žmonės, kurie yra laisvai samdomi,
dirba kada nori, arba tada, kai tik gauna darbo užsakymų, trumpiau tariant, tai žmonės,
dirbantys patys sau. Antrasis tipas tai tų žmonių, kurie sukuria darbo vietas kitiems
darbininkams tam, kad būtų atlikti tam tikri darbai. Na, ir trečiasis tipas, tai pirmojo
ir antrojo tipo mišinys, tačiau turėkite omeny tai, jog visa trečiojo tipo darbuotojų ar
darbdavių veikla yra neoficiali, kaip sakant, atlyginimas mokamas į rankas. Mokesčių
grąžinimas Anglijoje ar bet kurioje šalyje neįmanomas iš tokios veiklos, kuri yra ar buvo
vykdoma neoficialiai. Netgi, pavyzdžiui, Anglijoje, taikomos iki šimto svarų sterlingų
eurų baudos tiems darbininkams ar darbdaviams, kurie užsiima savo veikla nelegaliai.

Kokia suma pinigų jums bus sugrąžinta iš mokesčių, priklausys ir nuo jūsų darbo
stažo ir pačio darbo pobūdžio. Pavyzdžiui, niekam ne paslaptis, jog valstybės tarnautojai
gauna solidžias pensijas senatvėje. Nenuostabu ir tai, jog ir iš mokesčių susigrąžinimo šie
darbuotojai gauna nemenkas išmokas.
Taigi, mokesčių grąžinimas UK – Anglijoje nėra toks sudėtingas procesas, kaip gali atrodyti
iš pat pradžių. Kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas, ar jis ieškosis pagalbos iš šalies,
jog galėtų susigrąžinti mokesčius, ar jis viską stengsis atlikti pats. Kai kuriais atvejais,
pasinaudojant mokesčių grąžinimo pagalbos kompanijomis galima sutaupyti nemažai
savo laiko, kitais atvejais priešingai – laiko kaip tik prarandama. Šioje situacijoje jums
padės visagalis internetas: nepatingėkite pasiieškoti klientų atsiliepimų apie tam tikras
mokesčių grąžinimo pagalbą teikiančias kompanijas, nustebtumėte sužinoję, kaip lengvai
galite apeiti problematiškas įmones.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)