Archive for the 'Danijoje' Category

Mokesčių grąžinimas Danijoje

Niekam nėra naujiena tai, kad Lietuvoje yra sunkmetis. Todėl pasidarė aktualus mokesčių grąžinimas Danijoje tiems žmonėms, kurie ten buvo išvažiavę dirbti, konkrečiai, iš Lietuvos. Pastarasis ne visai įprastas metodas atgauti savo permokėtus mokesčius yra taikomas daugelio valstybių visame pasaulyje, o metodai, kad būtų apskaičiuotos pinigų sumos, kurios turėtų būti grąžintos mokesčius permokėjusiems asmenims, yra skirtingi. […]