Mokesčių grąžinimas UK

Šiuo metu iš Lietuvos nemažai žmonių emigruoja į užsienio šalis dėl aukštesnio
pragyvenimo lygio, todėl kiekvienam užsienyje dirbančiam turėtų būti aktualus mokesčių
grąžinimas UK. Be to, didesnis darbo užmokestis daro įtaką ir mokesčiams, kurie,
savo ruožtu, taip pat yra didesni, kaip ir atlyginimas. Laimei, valstybės mechanizmas
yra padarytas taip, jog kiekvienas žmogus, mokėjęs mokesčius, gali susigrąžinti juos.
Žinoma, mokesčių grąžinimas UK turi savo procedūrą ir gali tekti pavarstyti ne vienas
duris, kad susigrąžinti permokėtus mokesčius.
Pirmiausia, jūs turite būti išdirbę tam tikroje užsienio šalyje, šiuo atveju, UK, bent
šešis metus. Norėdami susigrąžinti mokesčius, turėsite paprašyti darbdavio, kad šis
užpildytų P60 tipo formą. Mokesčių grąžinimas UK, jeigu mokesčių grąžinimo prašymo
pateikimo metu neturėsite darbo, bus kiek paprastesnis, tačiau ir čia jums prireiks tam
tikros formos, kuri vadinasi P45. Nors darbdaviai yra įstatymiškai įpareigoti abiem
atvejais išrašyti šias formas, vis dėl to, nemaža žmonių dalis neatsiima mokesčių.
Kadangi mokesčių grąžinimas UK daugeliui žmonių atrodo sudėtingas procesas,
nenuostabu, jog valstybių banko sąskaitose guli milijonai eurų, kurių žmonės neatsiima.
Taigi, aptarkime, nuo ko priklauso kokia bus susigrąžinamų mokesčių suma?
Mokesčių grąžinimas UK skirstomas į dar keletą kategorijų, kurios priklauso nuo
mokesčių mokėtojų kilmės, amžiaus bei gyvenamosios vietos. Kiek gausite pinigų
susigrąžinę mokesčius, priklauso nuo keleto dalykų. Pirmas, pats pagrindinis, tai laiko
trukmė, kurią būsite išdirbę darbovietėje. Kitas svarbus dalykas – tai jūsų mokesčių
mokėjimo pobūdis.
Įsivaizduokite, jog esate palei mainų programą į užsienį studijuoti atvykęs studentas,
kuriam nėra taikomos lengvatos, todėl mokesčius reikia mokėti bendra tvarka, kaip
visiems. Tokiu atveju mokesčių grąžinimas UK gali padėti susigrąžinti tikrai nemažą
sumą pinigų, kadangi jeigų į studentą nebuvo atsižvelgta mokant mokesčius, tai juos
grąžinant, į studento padėtį tikrai bus atkreipiama nemažai dėmesio.

Mokesčių grąžinimas UK

Kitas kriterijus, kuriuo naudojantis sudaromos formulės, kuriomis naudojantis
apskaičiuojama, kokio dydžio mokesčių grąžinimo išmokos bus sugrąžintos, yra darbo
veiklos pobūdis. Mokesčių grąžinimas UK suskirsto dirbančius žmones į dvi skirtingas
kategorijas: pirmoje kategorijoje yra žmonės, dirbantys kokiose nors, pavyzdžiui
įmonėse. Antrąją kategoriją užima žmonės, kurie patys turi savo firmas ar įmones, kaip
sakoma yra patys sau darbdaviai. Kadangi valstybė, kurioje vykdoma visa darbo veikla,
apmokestina šių dviejų tipų mokesčių mokėtojus skirtingais mokesčiais, mokesčių

grąžinimas UK gali būti mažesnės ar didesnės sumos, priklausomai nuo šių mokesčių
kiekio.
Nemenkai svarbesnis kriterijus, tai jūsų oficialiai gautos pajamos. Nes jeigu,
pavyzdžiui, ilgą laiką dirbote pas žmogų neoficialiai, jis jums mokėjo atlyginimą, kaip
sakoma, „į rankas“, apie mokesčių susigrąžinimą negali būti nė kalbos. Galėtumėte
susigrąžinti nebent tuos mokesčius, kuriuos sumokėjote už savo išlaidas, pavyzdžiui,
komunalines ir panašiai.
Taigi, mokesčių grąžinimas UK nėra labai sudėtingas procesas. Žinoma, norint
susigrąžinti mokesčius, tenka pavarstyti ne vienų įstaigų duris, tačiau patikėkite,
sugrąžinti pinigai atpirks visą jūsų vargą. Nepagailėkite savo laiko tam, kad susigrąžinti
mokesčius, kadangi savo pinigų bet kada susigrąžinti negalėsite, nes valstybės įstatymų
numatyta tvarka, žmonės gali atsiimti dalį savo sumokėtų mokesčių ganėtinai ribotą
laiką. Jeigu mokesčių neatsiimsite – jūsų pinigai tiesiogine ta žodžio prasme, prapuls į
balą.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.8/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Mokesčių grąžinimas UK, 7.8 out of 10 based on 4 ratings

Leave a Reply